• WPT Team

EXIM BANK สนับสนุนกัลฟ์ พีดี พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติใน EECนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก 15 แห่ง ในสัญญาเงินกู้ร่วมกว่า 41,000 ล้านบาท


โดย EXIM BANK ให้การสนับสนุนจำนวน 51.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,600 ล้านบาท แก่บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ IPP ขนาด 2,650 เมกะวัตต์ ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมในประเทศที่ทยอยหมดอายุ


ทั้งนี้ โดยตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาประเทศและความมั่นคงทางพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเท็ล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook