EXIM BANK ชี้ช่อง ส่งออกไทยยังมีโอกาสโต ท่ามกลางสงครามการค้า

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่างถึง การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรกหดตัวถึง 2.9% เป็นผลของสงครามการค้า ทำให้สินค้าส่งออกของไทยในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่พึ่งพาตลาดจีนสูงหดตัวต่อเนื่องเช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก


ทั้งนี้การส่งออกของไทยในครึ่งหลังปี 2562 มีความหวังอยู่ในกลุ่มสินค้าดาวรุ่ง ที่มีมูลค่าส่งออกขยายตัวสูงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่นอาหารแปรรูป ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส เครื่องสำอาง ซึ่งคาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2562 จะขยายตัว 0.2%นอกจากนี้ สินค้าที่ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยว อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่รู้จักไปทั่วโลกเช่น อาหาร สมุนไพร และของใช้ในครัวเรือน รวมทั้งยังมีกลุ่มสินค้าที่ได้อานิสงส์จากสงครามการค้า สามารถแทรกตัวเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯเช่น ยางล้อ ของเล่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น


ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในปีนี้และปีหน้า คือ ผลกระทบสงครามการค้า และการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับประเทศอื่น ที่จะเริ่มเห็นการสร้างเงื่อนไขออกมาเพื่อกีดกันทางการค้า ซึ่งผู้ส่งออกต้องติดตามข่าวสารและความทำประกันความเสี่ยงนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุธโสฝ่ายวิจัยธุรกิจEXIM BANK กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกระยะสั้นขึ้นอยู่กับสงครามการค้า แต่ในระยะยาวผู้ประกอบการต้องปรับโครงสร้าง เพราะสินค้าบางตัวที่เคยประโยชน์จากสงครามการค้า ในระยะต่อไปอาจไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้


ทางออกของสินค้าบางกลุ่ม อาจต้องเปลี่ยนสายการผลิต หรืออาจต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ยังมีความต้องการสินค้า เช่น แผงวงจรไฟฟ้า ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ขยายตัวนักในช่วงที่ผ่านมา แต่เมื่อได้ลองหาตลากส่งออกใหม่ อย่าง ที่แม๊กซิโก ปรากฎว่ายอดส่งออกในกลุ่มนี้โตได้ถึง 61 % ดังนั้น ผู้ส่งออกต้องพยายามเรียนรู้ว่าสินค้าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหน แล้วควรหาทางศึกษาว่าสินค้าเราจะเอาไปขายให้ใคร แม้สินค้าบางกลุ่มที่ดูเหมือนจะตกเทรนด์ แต่ในบ้างประเทศยังคงมีความต้องการ ซึ่ง EXIM BANK จะพยายามทำเรื่องการหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อช่วยเพิ่มยอดส่งออกของลูกค้า แต่ท้ายที่สุดผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าส่งออกของตัวเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยTMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook