• WPT Team

EXIM BANK ร่วมยินดีกับผู้ส่งออกที่สำเร็จหลักสูตรโครงการเสริมความเป็นเลิศการค้า
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง จำนวน 58 ราย ที่สำเร็จหลักสูตร “โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก” ทั้งระดับต้น (Neo Exporter) ระดับกลาง (Mid-Pro) และระดับสูง (High Achiever) จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นส่งออกหรือส่งออกได้มากขึ้น โดยการสร้างแบรนด์ สร้างมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228