• WPT Team

EXIM BANK สนับสนุนธนาคารประชาชนเมียนมา

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารประชาชนเมียนมา ส่งเสริมผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทย


นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายก๊อดฟรี สเวน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารประชาชนเมียนมา (Myanmar Citizens Bank: MCB) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อให้ MCB นำไปใช้สนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการเมียนมาที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการค้าไทย-เมียนมาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ณ MCB สำนักงานใหญ่ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.