• WPT Team

EXIM BANK ปล่อยกู้ BCEL 3 ล้านดอลลาร์หนุนสปป.ลาวนำเข้าสินค้าไทย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพูโขง จันทะจัก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public: BCEL) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ BCEL นำไปใช้สนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการสปป.ลาว ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าไทย-สปป.ลาว มากขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.