เอ็กซิมแบงก์ หดเป้าสินเชื่อรับส่งออกหดตัว พ่วงผลกระทบโควิค-19 เล็งอัดเงินกู้ช่วยลูกค้า

เอ็กซิมแบงก์ เตรียมหดเป้าสินเชื่อปี 63 หลังแนวโน้มส่งออกติดลบ มาพร้อมผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดหนี้เสียพุ่ง เตรียมมาตรการเสริมสภาพคล่องช่วยลูกหนี้เป็นการเร่งด่วน


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการทบทวนเรื่องเป้าหมายการขยายสินเชื่อในปี 2563 จากเดิมเคยตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7-8% หลังประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกของปี 2563 ว่าจะติดลบ 2-0%

รวมทั้ง ยังเห็นถึงสัญญาณของการทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ นับตั้งแต่ปี 61 และต่อเนื่องมาถึงปี 62 โดยอยู่ที่ระดับ 4.6% หรือคิดเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 5,606 ล้านบาท และคาดว่าในปี 63 แนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะยังคงเร่งตัวได้อีก

นอกจากนี้ยังคาดว่า ความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 จากเดิมเคยคาดจะแพร่ระบาดส่งผลกระทบในระยะสั้น แต่ปัจจุบันกลับขยายวงกว้างขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยความเสี่ยงช่วงสั้นที่มีความรุนแรง ซึ่ง ธสน. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลลูกค้าที่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว สำหรับลูกค้าของธนาคารฯ ที่มียอดขายสินค้าลดลงตั้งแต่ปี 62 ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มียอดขายลดลง 15% สามารถขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและยืดอายุหนี้ 6 เดือน โดยลูกค้าที่มีปัญหาสามารถขอคำแนะนำจาก AO ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี

“ การปรับแผนการดำเนินธุรกิจของ ธสน. ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีปัจจัยความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้งในประเทศ และปัญหาสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง “


นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ธสน. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานในปี 62 ว่า ธนาคารฯ มีสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจที่ 121,868 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสินเชื่อคงค้างที่เพิ่มขึ้น 13,279 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 12.23% เมื่อเทียบกับปี 61 โดยแบ่งเป็นการให้สินเชื่อเพื่อการค้า 38,900 ล้านบาท และการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนอีก 82,968 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดปริมาณธุรกิจราว 197,106 ล้านบาท โดยจำนวนนี้จะเป็นปริมาณธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวม 106,749 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.16% และสินเชื่อคงค้าง SMEs ราว 43,123 ล้านบาท

ดู 23 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook