• WPT Team

EXIM BANK ถก U.S. EXIM Bank หนุนการค้า

EXIM BANK ถก U.S. EXIM Bank  เล็งขยายความร่วมมือ หนุนการค้าร่วมกัน พร้อมหาแผนเจาะประเทศที่สาม ชูมูลค่าการค้าล้าสุดอยู่ที่ 1.4 ล้านลบ.   

   นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางคิมเบอร์ลี่ รีด ประธานและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. EXIM Bank)  ว่า ได้หารือ ถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมทั้งการเข้าไปค้าขายหรือลงทุนร่วมกันในประเทศที่สาม

   โดย EXIM BANK มียุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจกับสหรัฐฯ

   ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนได้จากมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านล้านบาทมาอยู่ที่ราว 1.4 ล้านล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงสะสมระหว่างทั้งสองประเทศก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว   “EXIM BANK และ U.S. EXIM Bank ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นสากล ทั้งสองหน่วยงานพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในสังคมและประชาคมโลก” นายพิศิษฐ์กล่าว

   ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

   สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ในด้านการลงทุน สหรัฐฯ เป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 4 ของไทย รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ขณะที่สหรัฐฯ เป็นประเทศเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากเป็นอันดับ 5

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook