• WPT Team

EXIM BANK จับมือ สนช. ยกระดับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า


 นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมให้ขยายธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งได้รับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ดู 4 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook