• WPT Team

หนุนการค้าและการลงทุนไทย-มาเลเซีย"นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับ ดาโต๊ะ ชารุล นาสรี อับดุลราฮิม (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งมาเลเซีย (EXIM Bank Malaysia) เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook