ฟอลคอนประกันภัยดูแลค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท จากเหตุการณ์คนร้ายบุกปล้นร้านทอง จ. ลพบุรีคุณอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและสินไหม บริษัทฟอลคอลประกันภัย นำกระเช้าเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับ บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ซึ่งทางห้างโรบินสัน ลพบุรีได้มีการทำประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกไว้กับ บริษัทฟอลคอนประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้มีการขยายความคุ้มครองในส่วนค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการหรือบุคคลภาย นอกในวงเงิน 5 ล้านบาทต่อเหตุการณ์


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook