• Chatchai

เฟด ประชุมฉุกเฉิน ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% รับมือโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ ด้านแบงก์ชาติไทย ติดตามดูใกล้ชิด


ธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ได้มีการประชุมฉุกเฉินเมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) และได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ลงอีก 1.00% จาก 1.00-1.25% มาอยู่ที่ 0.00-0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงิน 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 21.7 ล้านล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา


ทั้งนี้ เฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวไปจนกว่าเฟดมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำให้การจ้างงานเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพของราคา


ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ได้เรียกประชุมฉุกเฉินคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ เร็วขึ้นจากเดิมที่มีกำหนดประชุมในวันที่ 18-19 มี.ค. 2563


ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานข่าวแจ้งว่า ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงไม่มีการเรียกประชุมฉุกเฉินแต่อย่างใด โดยยังคงกำหนดการประชุม กนง. ในวันที่ 25 มี.ค. 2563 เหมือนเดิม


นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า การดำเนินการของเฟดสะท้อนความกังวลและสถานการณ์ในตลาดเงินของสหรัฐ ซึ่งจะต้องติดตามการตอบรับของตลาดและผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ร่วมตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228