• Chatchai

วิริยะประกันภัย ผสานพลังเครือข่ายจิตอาสาร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน


นายมนูญ​ นาควรพงศ์​ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี และว่าที่ร้อยเอก​คมกริช​ จันสูตร​ ประธานชมรมตัวเเทน สาขาอุบลราชธานี บริษัท วิริยะประกันภัย ​ ร่วมนำทีมวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่นำถุงยังชีพ​ น้ำดื่ม​ และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอื่นๆ​ แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภ้ยในชุมชนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดยโสธร​ และ​อุบลราชธานี​ ​ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์​และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย​


นอกจากเเผน “ปฎิบัติการ​ First Aids” ที่วิริยะประกันภัย​ นำมาใช้ในการเข้าช่วยเหลือรถของลูกค้า​และประชาชนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วภาคอีสานครั้งนี้แล้ว กิจกรรมจิตอาสาบรรเทาทุกข์​ผู้ประสบภัย​เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่​ชาววิริยะจิตอาสา​ได้ปฏิบัติกัน​มาอย่างต่อเนื่อง​ รวมทั้งแผนการฟื้นฟูชุมชนหลังประสบภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน


​ทั้งนี้ ด้วยการผสานความร่วมมือกับสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัย​ เครือข่ายชมรม​ตัวแทน และเครือข่ายคู่ค้า​ที่กระจายครอบคลุมทั่วไทย ทำให้การติดต่อประสานงานและการเข้าไปยังพื้นที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook