FWD ประกันชีวิต จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563น.ส.ศุลีพร ยงวิทิตสถิต ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมทางการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กกับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี มอบของที่ระลึก พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธเอฟดับบลิวดี ในงานมีน้องๆ ให้ความสนใจมาร่วมกับกิจกรรมที่บูธเอฟดับบลิวดีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook