FWD จัด Bancassurance Convention 2020 หนุนทัพฝ่ายขายช่องทางแบงค์ให้แข็งเกร่งนางสาวสุวิมล ตั้งนิสัยตรง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน BA convention 2020 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และประชุมร่วมกันระหว่างทีม BA Sales และทีม Back Office พร้อมมอบนโยบาย กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการทำงานปี 2020 ร่วมกัน ภายใต้แนวความคิด เฮงทั้งปี ดีทุกวัน ปังทุกเดือน โดยภายในงานพบกับกูรูทางด้านการเงิน, โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ มาให้ความรู้เปิดมุมมองนักวางแผนการเงิน 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานภายในสถานการณ์ปัจจุบัน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook