+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน


บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร และอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นำโดยคุณวาสนา ศรศิริวง ผู้อำนวยการตัวแทน จังหวัดอุบลราชธานี และทีมตัวแทน พร้อมด้วยลูกค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันช่วยบรรจุถุงยังชีพและนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่ดังกล่าว

5 views