ธ.ออมสิน ผนึก ครม.ลงพื้นขับเคลื่อนศก.ฐานรากประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมคณะรัฐมนตรี นำโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้" ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน นั้น ธนาคารออมสินดำเนินงานโดยมุ่งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในทุกด้านของภาคใต้ รวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านและแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยใช้ กลไก "3 ออม 3 สร้าง" 3 ออม คือ (1)ออมเศรษฐกิจ (2)ออมสังคม (3)ออมสิ่งแวดล้อม และกลไก 3 สร้าง คือ (1)การสร้างความรู้/สร้างอาชีพ เช่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ธนาคารร่วมมือกับ 11 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จัดทำ 55 หลักสูตรเพื่ออบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหลังจากผู้มีรายได้น้อยเข้าอบรม พบว่าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 75% (2)สร้างตลาด/สร้างรายได้ ธนาคารได้มีโครงการตลาด Digithai ยกระดับลูกค้าฐานรากที่ปักษ์ใต้สู่สังคมไร้เงินสด และโครงการตลาดร่วมกับภาคีในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด Street Food By GSB ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3,000 ร้านค้า (3)สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยธนาคารตั้งเป้าในปี 63 จะผลักดันเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 หมื่นล้านบาท ด้วยการผลักดันนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมถึงการร่วมมือทุกภาคส่วน จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารออมสินก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมประสานพลัง อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของธนาคารออมสิน ที่ว่า "ธนาคารออมสิน เติบโตยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม" ในการนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ให้แก่ลูกค้าธนาคารออมสินด้วย

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.