ธอส.ออกรางวัลสลากชุดวิมานเมฆครั้งที่ 6 และ ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 1

ธอส.ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 6 และ ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 1

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน ทำการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 6 จำนวน 27 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท และสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 1 จำนวน 3 หมวดๆ ละ 10 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ 3 หมวดละ 2 รางวัลๆ ละ 500,000 บาท โดยมีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลตามกระบวนการมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เช่นเดียวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าประชาชนทั่วไปสามารถรับชมการออกรางวัลได้อีกด้วย โดยสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ www.ghbank.co.th เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และ Application : GHB ALL ทั้งนี้ การออกรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.