• Chatchai

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เสริมทัพผู้บริหารแต่งตั้ง “ฮากีม เบ็ญราฮีม” นั่งแท่นผู้บริหารฝ่าย GC&C คนใหม่ในไทย


Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) ประกาศแต่งตั้ง นายฮากีม เบ็ญราฮีม (Hakeem Benraheem) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจพาณิชยกรรมประจำประเทศไทย(GC&C) เพื่อเสริมสร้างการเติบโตในเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาของธุรกิจของ GC&C ในประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และให้รายงานตรงต่อ แอกเซิล โรสเนอร์ (Axel Roesner) ผู้บริหารฝ่าย GC&C ประจำภูมิภาคเอเชียประจำภูมิภาคเอเชีย


นายฮากีม เบ็ญราฮีม (Hakeem Benraheem) มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมากกว่า 17 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากการทำงานในตำแหน่งวิศวกรประเมินความเสี่ยงที่ปรึกษาด้านการออกหลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่รับประกันภัยด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด และก่อนการมาร่วมงานกับเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดที่บริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยด้วย


นายแอกเซล โรสเนอร์ ผู้บริหารฝ่าย GC&C ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า GC&C รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้คุณฮากีม มาร่วมงานกับเจนเนอราลี่ กรุ๊ป และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทีมงาน GC&C ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้เจนเนอราลี่มีความภูมิใจกับผลการดำเนินงานอันโดดเด่นของทีมงานในปีที่ผ่านมาและมั่นใจว่า คุณฮากีม จะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ของ GC&C อย่างต่อเนื่อง และเร่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจ GC&C ในประเทศไทย ซึ่งการแต่งตั้งในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเจนเนอราลี่ ในการเป็น Lifetime Partnerมุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า โดยมอบประสบการณ์แด่ลูกค้าผ่านความเชี่ยวชาญและบริการที่เพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางเราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ มร.มาร์โค โบโวลินี่ (Marco Bovolini) สำหรับการเข้ามานำทีมเป็นการชั่วคราวและช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง


นายฮากีม เบ็ญราฮีม ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจพาณิชยกรรมประจำประเทศไทย(GC&C) กล่าวว่า มีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทีม GC&C ในประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน และเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์จากทั้งด้านเทคนิคและการรับประกันภัยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบโจทย์ด้านความต้องการของลูกค้า ของ GC&C ได้เป็นอย่างดี


ด้านประวัติการศึกษา นายฮากีม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรสาขาบริการทางการเงิน (สาขาประกันภัยทั่วไป) จาก Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance หรือ ANZIIF

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.