เจนเนอราลี่ คว้าสุดยอดรางวัล “Best Customer Service Loyalty Program 2019”


นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย เข้ารับรางวัล International Finance Awards 2019 สาขา “Best Customer Service Loyalty Program 2019” ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งจัดโดยนิตยสาร International Finance เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับสากล จากการคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน Generali 365 ระบบการบริหารจัดการและช่องทางการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ การค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย หรือการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและช่วยสร้างความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook