“เจนเนอราลี่”คว้ารางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 63 สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”ประจำปี 2563 สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค์มนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนทั้งการพัฒนาสินค้าและการบริการ อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Generali 365 เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มความสะดวกในการตรวจข้อมูลการบริการและมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook