สมาคมสถาบันแบงก์รัฐจัดประชุม มุ่งพัฒนาดิจิทัล รองรับบริการลูกค้า

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการผ่านโครงการที่สำคัญที่จะบูรณาการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติระหว่างกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้บทบาทของสมาคมสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกและสนับสนุนการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.