ธอส. เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอาคารเอนกประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกให้มีความพร้อมสวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 5.7 ล้านบาท โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook