ธอส.เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ใครมาใช้บริการ ธอส. ถือว่าอุ่นใจได้ เพราะธนาคารออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น ทั้งในส่วนลูกค้าที่เข้าใช้บริการทุกสาขา จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองก่อน หากพบลูกค้าที่มีอุณหภูมิขึ้นสูง จะเชิญไปห้องรับรองให้บริการธุรกรรมแยกต่างหาก


มาตรการคุมเข้มนี้ ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารทุกคน ต้องตรวจคัดกรองทุกวัน ซึ่งธนาคารได้ทีมแพทย์และพยาบาล เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบริษัทผู้เช่าอาคาร และ Outsource ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในธนาคาร หากตรวจสอบว่ามีไข้ หรือสอบถามประวัติแล้วพบว่าตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สามารถพบแพทย์ได้ที่ห้องพิเศษของส่วนจัดการความปลอดภัย ชั้น G อาคาร 1 หรือนำตัวส่งรักษาที่สถานพยาบาลต่อไป และกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศคำสั่งภายในธนาคาร เรื่องแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระรามเก้า  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.