ธอส. หนุนนักศึกษาคิดสร้างสรรค์ ให้รางวัล GHB Creative Innovation Contest

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศผลรางวัล “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง เหมาะสมกับยุค New Normal ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนถึง 108 ผลงาน และจัดให้มีกิจกรรมในรอบตัดสินขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญในการพิจารณา 5 ด้าน คือ 1.เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 2.แนวความคิดของโครงการ 3.ความเป็นไปได้ทางเชิงเทคนิค 4.การออกแบบ และ 5.การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB Gift House โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย นางสาววรดา หมัดอุหมาด, นางสาวอานีต้า จิตภาค, นางสาวโซเฟีย หมัดร่วม, นางสาวกรนิสา เบ็นหมาน และนางสาวภูรินทร์ สายหยุด นำเสนอให้จัดทำ Application เรื่องการออมเงินเพื่อลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี จูงใจผู้ออมด้วยดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำเงินออมมาวางเป็นเงินดาวน์บ้านได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB Home Loan Planner โดยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ : ผลงาน GHB one for Gen Y โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 รางวัล : ประกอบด้วยผลงานออมเพื่อบ้าน(Saving for home) โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล, ผลงาน Application GHB Repay You โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, ผลงาน GHB Kiosk โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานตู้เทคโนโลยี โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานบ้านในฝันอยู่ไม่ไกลแค่ปลายนิ้ว โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงาน Application GHB SMART SAVER โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลงาน SAVING UP FOR HOME ออมความฝันสร้างความจริง โดยนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.