ธอส.ถ่ายทอดการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศในงาน MED CMU Quality Fair

กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน MED CMU Quality Fair

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะผู้นำองค์กรที่เป็น Best Practice ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562(TQA) เป็นวิทยากรในงาน MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรยายในหัวข้อ GHB Leadership System การนำองค์กร การสื่อสาร การบริหารบุคคล และการกำกับดูแล ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การวางแผนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ให้คนทั้งองค์กรเข้าใจเหมือนกัน โดยมีผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์​ แพทย์​ และพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก


พร้อมกันนี้ ธอส. ยังได้ออกบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดเกล็ดดาว บริเวณภายในงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook