ธอส. มอบเงินช่วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วย พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “ความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดย ธอส. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 แห่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท รวมทั้งจัดทำโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ครู และครอบครัว พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณจำนวน 313,500 บาท สำหรับจัดซื้อสื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลแบบ Active Learning และหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12 และ 14 รวม 29 โรงเรียน เพื่อต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน และมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย
  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.