คนแห่จองซื้อสลากธอส.ฉบับละล้าน วันแรกทั้งประเทศกว่า8.4พันล้านบาท

ธอส. ปลื้มยอดแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. หน่วยละ 1 ล้านบาท ประชาชนให้การตอบรับอย่างดี ยอดจองซื้อวันแรก 8,346 หน่วยจากยอดเปิดขาย 2.7 หมื่นหน่วยหรือ 2.7 หมื่นล้านบาท


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยถึง ผลการเปิดแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาทจากทั่วประเทศในวันแรก ( 22 ก.ค. 2562 ) มีผู้แจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ฯ แล้วจำนวน 5,999 บัญชี คิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน 8,346 หน่วย


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า สลากสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ ธนาคารกำหนดวงเงินรวม 2.7 หมื่นหน่วย หรือ 2.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ผู้มีอุปการคุณจำนวน 5,000 หน่วย และลูกค้าทั่วไปจำนวน 2.2 หมื่นหน่วย เปิดบัญชีเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ฯ ได้จนถึงวันที่ 15 ส.ค. 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้จองซื้อสลากครบอย่างแน่นอน และกรณีที่มีผู้จองซื้อสลากเกิน 2.2 หมื่นหน่วย ธนาคารจะใช้วิธี Random รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากในวันที่ 19 ส.ค. 2562


ทั้งนี้ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ ถือเป็นสลากที่ให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูง อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 4.2 หมื่นบาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี ได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลละ 2 แสนบาท จำนวน 27 รางวัล/เดือน หรือตลอด 3 ปีจะได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล หากถูกรางวัล 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8.07% ต่อปี หรือถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะสูงถึง 34.73% ต่อปี


ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชี“เงินฝากออมทรัพย์รับโชค”ขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย เปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook