ธอส.คว้า 2 รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020” ประเภทความเป็นเลิศด้าน “BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD” รางวัลสำหรับสุดยอดผู้นำองค์กรด้านบริการทางการเงินดิจิทัลแห่งปี และนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรางวัลประเภทความเป็นเลิศด้าน “CSR OF THE YEAR AWARD” รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งปี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรชั้นนำตามหลักเกณฑ์ด้านผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทของประเทศที่มีผลการดำเนินธุรกิจยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการบริหารองค์กร ให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรธุรกิจอื่นต่อไป ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันTMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook