SAT-AH จุกเลิกขายเชฟโรเลต


จีเอ็ม เลิกขาย "เชฟโรเลต"ในตลาดประเทศไทย

กระเทือนหุ้น ตัวไหน บ้าง ไปดูกัน


‘เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) จะยุติการจัดจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลตในตลาดประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563

ทั้งนี้ GM มียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยปี 2561-2562 จำนวน 54,390 คัน และ 47,027 คัน ตามลำดับ

โดยมีสัดส่วนประมาณ 2% ของการผลิตรถยนต์ รวมทั้งประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ในกลุ่มกระบะและ PPV การหยุดทำตลาดในประเทศไทยครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไม่มาก

นักสำหรับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ)ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ


- SAT ( สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ) ปัจจุบัน SAT ผลิตชิ้นส่วน Axle Shaft ส่งให้กับ GM ผ่านทางกลุ่ม AAT โดยมีสัดส่วนรายได้

ประมาณ 1-2% แต่ล่าสุดยังต้องติดตามอีกครั้งว่าทาง GM จะยังสั่งผ่าน AAT หรือไม่ หุ้นนี้มีราคาพื้นฐานที่ 19.10 บาท

AH (อาปิโก ไฮเทค ) มีการส่งชิ้นส่วนให้กับทาง GM เช่นกัน แต่คาดว่าไม่มากเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทาง ISUZU กับทาง AAT หุ้นนี้มีราคาพื้นฐาน 17.60 บาท

-STANL(บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ) ไม่มีการส่งสินค้าให้กับทาง GM แต่อย่างใด จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการทำตลาดดังกล่าว

หุ้นนี้มีราคาพื้นฐาน 229 บาท  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.