• WPT Team

กบข. เติบโตมั่นคง สินทรัพย์สุทธิทะยานสู่ล้านล้านบาท”ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. นำทีมผู้บริหารและพนักงาน แสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียว เนื่องในโอกาสที่สินทรัพย์ของกองทุนเติบโตสูงกว่าล้านล้านบาท

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพของทีมงานในการบริหารเงินลงทุน มั่นใจว่าจะนำพาองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด


ในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พร้อมพระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป ได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารและพนักงาน

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.