• WPT Team

ออมสินเจาะฐานลูกค้าวัยรุ่น จัดอีสปอร์ตระดับเอเชีย


ออมสิน ปรับฐานลูกค้ารับสังคมสูงวัย เร่งขยายกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่แทนคนแก่ โหมจัดกิจกรรมเอาใจวัยรุ่น อีสปอร์ตระดับเอเชีย รายการ จีเอสบี อี-คัพ 2019 ไทยแลนด์โอเพน ทัวน์นาเมนต์ แข่งขันเกม เพส2020


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังมีการปรับโครงสร้างฐานลูกค้า เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยจะเร่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ เด็ก เยาวชนอายุ 10-20 ปี ให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าคนรุ่นใหม่ยังมีแค่ 20% ของฐานลูกค้าทั้งหมด 22 ล้านคน หรือคิดเป็น 4-5 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าฐานลูกค้าผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่มีมากกว่า จึงต้องมีการปรับฐานลูกค้าให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งนี้การวางเป้าหมายขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ จะช่วยให้ธนาคารสามารถขยายการให้บริการต่างๆในอนาคตมากยิ่งขึ้น เช่น การขยายฐานเงินฝาก การปล่อยสินเชื่อ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่กับธนาคาร โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จอย่างดี ออมสินสามารถขยายฐานลูกค้ารุ่นใหม่ได้เติบโตถึง 44% มากกว่าลูกค้าทั่วไปที่เติบโตเพียง 22%


“ช่วงที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญ ในการสร้างแบรนด์ออมสินให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมาก โดยมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทก์วัยรุ่น เช่น การทำเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเด็ก การทำบัตรเดบิตร่วมกับศิลปินนักร้องหรือการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดจนมีการสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ทั้งทางด้านดนตรี กีฬา การศึกษา รวมถึงด้านเทคโนโลยี เพราะเราต้องการให้แบรนด์ออมสินอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่”นายชาติชายกล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228