ธ.ออมสิน ลงนาม 3 ฝ่ายโครงการจัดหาเครื่อง Self Service

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (คปท.) นายสุรสิทธิ์ ตันธนาศิริกุล นายสุรพร หอมชื่น นายสุรชัย เนติลัดดานนท์ และบริษัทคู่สัญญา ได้แก่ นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการ บริษัท แพลท เนรา และนางโสจิพรรณ วัชโรบล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)" เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ยกระดับความโปร่งใส ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัท แพลท เนรา เป็นคู่สัญญาเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลา 5 ปี และบริษัท เอสวีโอเอ เป็นคู่สัญญาเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ (ADM Recycle) ระยะเวลา 5 ปี+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook