ธอส.ออกสลากพิมานมาศ 5 หมื่นล้าน เริ่มขายวาเลนไทม์นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัว “สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3 ชุดพิมานมาศ” กรอบวงเงินโครงการ 5 หมื่นล้านบาท จำหน่ายหน่วยละ 5 หมื่นบาท รวม 1 ล้านหน่วย แบ่งออกเป็น 10 หมวด ๆ ละ 1 แสนหน่วย อายุสลาก 3 ปี ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง เดือนละ 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5 หมื่นบาท เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2563 และยัง รางวัลพิเศษมูลค่ารางวัลละ 5 แสนบาท จำนวนถึง 20 รางวัลทุกไตรมาส ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ย 1.0% ต่อปี เปิดจำหน่ายฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หมวดแรกจำนวน 1 แสนหน่วยแรก พิเศษ!! เฉพาะผู้ที่ซื้อสลากในวันวาเลนไทน์ ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปี ส่วนหมวดอื่นๆ เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3 ชุดพิมานมาศ มีกรอบวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท จำหน่ายหน่วยละ 5 หมื่นบาท จำนวนสลากรวมทั้งโครงการ 1 ล้านหน่วย แบ่งการจำหน่ายออกเป็น 10 หมวด ๆ ละ 1 แสนหน่วย อายุสลาก 3 ปี ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง เดือนละ 100 รางวัล(หมวดละ 10 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 5 หมื่นบาท เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทุกหน่วยมีโอกาสในการถูกรางวัล 0.01% สูงกว่าสลากทั่วไป และยังมีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษ มูลค่ารางวัลละ 5 แสนบาท จำนวนถึง 20 รางวัลทุกไตรมาส (หมวดละ 2 รางวัล) ทำให้ผู้ที่ซื้อสลากเพียง 1 หน่วย หากถูกรางวัลพิเศษ 1 ครั้ง จะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 10 เท่าของจำนวนเงินฝาก กรณีฝากครบ 3 ปี รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 51,500 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 1.0% ต่อปี ฝากครบ 24 เดือน แต่ไม่ครบ 36 เดือน รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50,500 บาท ฝากครบ 12 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50,250 บาท ฝากครบ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 12 เดือน ได้รับคืนเฉพาะเงินต้น และกรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน ได้รับเงินต้นคืน 49,500 บาท กรณีถูกรางวัลมูลค่า 5 หมื่น บาท จำนวน 1 ครั้ง จะทำให้ผู้ซื้อได้รับผลตอบแทน 34.33% หรือถูก 3 ครั้ง ผลตอบแทนเท่ากับ 101% และถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเท่ากับ 167.67% ซึ่งผู้ที่เคยถูกรางวัลแล้วยังมีโอกาสถูกซ้ำได้อีกในทุก ๆ เดือน อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดจำหน่ายสลากฯ ชุดพิมานมาศ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม และอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์รับโชค พร้อมสมัคร Application GHB ALL สำหรับซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ขณะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการออกรางวัล ด้วยขั้นตอนและกระบวนการตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เช่นเดียวกับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท และชุดพราวพิมาน หน่วยละ 10 ล้านบาท

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.