• Chatchai

กสิกรไทย คว้ารางวัลศูนย์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ ดีที่สุดในไทยดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) และนายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) พร้อมผู้บริหาร KBank Contact Center ร่วมแสดงพลังถึงความสำเร็จจากการคว้ารางวัล “ศูนย์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2562” (The Best Contact Center in Thailand 2019) และรางวัลยอดเยี่ยมอื่น ๆ อีก 12 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทองค์กร Gold award 5 รางวัล Silver award 2 รางวัล และรางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม 5 รางวัล


ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียว ที่เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้ จากงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2019 จัดโดยสมาคมธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ประเทศไทย (TCCTA)

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook