กสิกร -กบข. ปลื้มออกหุ้นกู้ และสัญญาบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ย THOR สำเร็จครั้งแรกในไทย


นายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย นายอาสา อินทรวิชัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และนายสุรเดช เกียรติธนากร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บลจ. กสิกรไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นรายแรก วงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นผู้ลงทุนหลักร่วมกับบลจ. กสิกรไทย นับเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิง THOR เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook