• WPT Team

ครัวเรือนไทยสุดกังวล! ฉุดดัชนีการครองชีพต่ำสุดในรอบ74เดือน

ศูนย์วิจัยกสิกรเปิดดัชนีการครองชีพครัวเรือนไทยลดลงเป็นเดือนที่ 3 ต่ำสุดในรอบ 74 เดือน จาก 37.3 ในเดือนก.พ. มาอยู่ที่ 33.1 ในเดือนมี.ค. จากกังวลทั้งรายได้ การจ้างงาน เงินออม ค่าใช้จ่าย

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยทั่วประเทศ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สร้างสถิติต่ำสุดในรอบ 74 เดือน จากระดับ 37.3 ในเดือนก.พ.63 มาอยู่ที่ระดับ 33.1 ในเดือนมี.ค.63 เกิดจากความกังวลของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมากต่อประเด็นเรื่องรายได้ การจ้างงาน เงินออม และค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมภาระหนี้สิน ซึ่งมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ดัชนีที่ปรับตัวลดลงนี้ยังไม่รวมมาตรการดูแลเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติไปในวันที่ 7 เม.ย.63 ทำให้ต้องติดตามดัชนีในเดือนหน้าที่จะมีความเห็นต่อมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเข้ามาด้วย


นอกจากนี้ยังสำรวจเพิ่มเติมพบว่า องค์กรและธุรกิจส่วนใหญ่พยายามประคับประคองสถานะการมีงานทำของลูกจ้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดย 21.4% ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจถูกปรับลดเงินเดือนลงชั่วคราวแทนการเลิกจ้าง ส่วนอีก 21.1% ลดเวลาการทำงานล่วงเวลาเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน ขณะที่ 4.9% ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจถูกเลิกจ้างในเดือนมี.ค.63 ลดลงจากเดือนม.ค.63 ที่อยู่ที่ 7.4% เพราะภาคธุรกิจได้ทยอยปรับลดการจ้างงานมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 62

สำหรับรายได้ของครัวเรือนที่ลดลงจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงการทำประกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,223.2 บาทต่อเดือนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 706.5 บาทต่อเดือนในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งผลให้ครัวเรือนไทยที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ 65.3% มีเงินออมลดลงจากเดือนก่อนหน้า หลังดึงเงินที่เก็บออมมาใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพ อย่างไรก็ตามครัวเรือนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าในประเทศ เนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนมี.ค.63 ที่ปรับตัวลดลง 0.86% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.63 และประเด็นเรื่องภาระหนี้สิน เนื่องจากครัวเรือนบางส่วนขอพักชำระหนี้กับธนาคารพาณิชย์ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้าหรือเดือนเม.ย.-มิ.ย.63 ปรับตัวลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมุมมองในปัจจุบัน จากระดับ 36.5 ในการสำรวจช่วงเดือนก.พ.63 มาอยู่ที่ระดับ 32.6 ในการสำรวจช่วงเดือนมี.ค.63 โดยต้องติดตามผลจากมาตรการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยกันทั้งหมด 3 ระยะ เช่น การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน การคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าและประปา การให้ใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับบ้านเรือนที่มิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook