แบงก์กรุงศรี หวั่นผลกระทบไวรัสโคโรน่า เป็นปัจจัยลบสุด พร้อมปรับเป้า "ธุรกิจ-จีดีพี" ใหม่

แผนเดิมจีดีพีโต 2.5% ปล่อยสินเชื่อโต 5-7%การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วง -3% ถึง 3% และเอ็นพีแอลอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2.5% พร้อมเดินหน้าแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน สู่ธุรกิจการเงินชั้นนำของไทย


นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ธนาคารจะมีการทบทวนเป้าหมายทางธุรกิจและตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีในปีนี้ใหม่ เนื่องจากแผนเดิมยังไม่ได้มีการนำเรื่องผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งเรื่องของไวรัสโคโรน่านั้น เป็นปัจจัยที่ทางธนาคารมีความเป็นห่วงมากกว่าปัจจัยอื่นทั้งหมด


ทั้งนี้ ตามเป้าหมายเดิมธนาคารตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานการเติบโตจีดีพีที่ 2.5%

ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อที่ตั้งไว้ในระดับ 5-7% เป้าหมายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ 3.4-3.6% การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วง -3% ถึง 3% และอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2.5%


อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน กรุงศรีจะยังคงเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศไทย ด้วยแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้านที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ประกอบด้วย

1) การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

2) การใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และ 3) การมุ่งเน้นกลยุทธ์ความร่วมมือกับพันธมิตร


“กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2563 นี้ เราจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการเงินในยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน และการยกระดับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการริเริ่มโครงการที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ซึ่งรวมทั้งกลุ่มผู้ใช้รถ ผู้ซื้อบ้าน และผู้ประกอบการ SME” นายอาคิตะ กล่าว


นอกจากนี้ กรุงศรีมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจด้าน ESG ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ หลายโครงการเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนผ่านนวัตกรรมดิจิทัลและการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ปี 2563 เป็นปีที่ครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งธนาคาร กรุงศรีจึงตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7.5 ล้านกิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของกรุงศรีรวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศ
ดู 28 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook