• Chatchai

ต้อนรับตรุษจีน...กรุงศรีมอบความร่ำรวยโชคดีผ่าน “ปิ่นโตมั่งคั่ง” เพียงเปิดบัญชีฝากประจำ 6 เดือน


กรุงศรีขอมอบความร่ำรวยโชคดีผ่าน “ปิ่นโตมั่งคั่ง” ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี 6 เดือน ขั้นต่ำ 50,000 บาท ในช่วงระหว่างวันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 รับฟรี ปิ่นโตมั่งคั่ง 1 ชุด


สำหรับบัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี 6 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย 1.20% เมื่อมียอดเงินฝากน้อยกว่า 5 แสนบาท โดยลูกค้าที่ได้ฝากเงินฝากประจำ 6 เดือนภายในเดือนมกราคม 2563 และคงยอดเงินนี้ไว้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และลูกค้าที่ได้ฝากเงินฝากประจำ 6 เดือนภายในเดือนกุมภาพันธ์2563 และคงยอดเงินฝากนี้ไว้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงจะได้สิทธิ์รับ “ปิ่นโตมั่งคั่ง”

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.