• Chatchai

"กรุงศรี ออโต้" ชู 3 กลยุทธ์ปี'63 วางเป้ายอดสินเชื่อคงค้างแตะ 4.48 แสนล้านบาท

“กรุงศรี ออโต้” วางเป้าปีนี้มียอดสินเชื่อคงค้างรวม 448,000 ล้านบาท เติบโต 7% เดินหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เสริมแกร่งด้านอีโคซิสเต็ม และยกระดับบุคลากรสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ ส่วนปี 2562 มียอดสินเชื่อคงค้าง 418,000 ล้านบาท เติบโต 14%


นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปีนี้กรุงศรีออโต้ตั้งเป้ามียอดสินเชื่อคงค้างรวมอยู่ที่ 448,000 ล้านบาท เติบโต 7% โดยใช้กลยุทธ์นำเสนอบริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถ และผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) เสริมแกร่งด้านอีโคซิสเต็ม (Krungsri Auto Ecosystem) และยกระดับบุคลากรสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial Advisor)


“ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง กรุงศรี ออโต้ พร้อมสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่ม พันธมิตรธุรกิจทุกราย ควบคู่กับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยรวม โดยยังคงยึดมั่นในแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การให้ข้อมูลที่โปร่งใส นำเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสม ไปจนถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างการผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เราได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือ โดยมีการผ่อนปรนพักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเพิ่มเติมในเชิงรุก โดยเน้นด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย” นางกฤติยา กล่าว


การพัฒนาอีโคซิสเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นยังคงเป็นสิ่งที่กรุงศรี ออโต้ ให้ความสำคัญ หลังจากที่เตรียมความพร้อมด้วยการขยายช่องทางการให้บริการทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง กรุงศรี ออโต้ จะเดินหน้าตอบทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถ ด้วยการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งด้วยข้อมูลเชิงลึก และเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อบริการและข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ใช้รถไว้ในแหล่งเดียว เพื่อประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ เร็วๆ นี้


นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเดินหน้ายกระดับศักยภาพบุคลากรในทุกกระบวนการให้บริการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทักษะการให้บริการและความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ส่งเสริมให้บุคลากรรอบรู้เรื่องกระบวนการให้บริการสินเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งสามารถแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขและแผนการผ่อนชำระที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่า กรุงศรี ออโต้ พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร


สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 กรุงศรี ออโต้ ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงด้วยยอดสินเชื่อใหม่ 216,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมีมูลค่า 418,000 ล้านบาท หรือเติบโต 14% โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างสมดุล ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์อย่างต่อเนื่อง  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.