• Chatchai

กรุงศรีจัดสัมมนา Platform Economy: The New Business Revolution เสริมศักยภาพธุรกิจโลกอนาคตนายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่ 3 จากขวา)และนายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ กรุงศรี (ขวาสุด)ให้การต้อนรับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 3 จากซ้าย)และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายทิม ไซแนน ผู้อำนวยการ กูเกิล คลาวด์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ 2 จากขวา) และนายแจ็ค จาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในงานสัมมนา Krungsri Business Forum 2019 - “Platform Economy: The New Business Revolution” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้บริการ Krungsri Business Empowerment ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้าธุรกิจร่วม 800 รายของกรุงศรีเพื่อแบ่งปันมุมมองในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางการเสริมศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจจากแนวคิด Platform Economy เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook