+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือ "ตู้บุญเติม" เปิดตัว..."โครงการทางยุทธศาสตร์"


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ผู้ให้บริการ ‘ตู้บุญเติม’ ร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงเพื่อริเริ่ม “โครงการทางยุทธศาสตร์” โดยมีนายเดนิ ดูเวินน์ ประธานคณะกรรมการ กลุ่มแอกซ่า (ที่ 3 จากขวา) นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (ขวา) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา