• Chatchai

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ในงาน Contact Center Asia Pacific Conferences 2019


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ในงาน Contact Center Asia Pacific Conferences 2019 (CC-APAC) โดยคุณรังสิดา รสวานนทร์ ผู้จัดการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (ขวา) ได้รับรางวัล The Best Asia Pacific Contact Center Manager ระดับ Platinum Award ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ พร้อมตอกย้ำนโยบายการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

ดู 4 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook