• Chatchai

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผนึกพันธมิตร ร่วม Kick Off "โครงการนำร่องส่งเสริมชุมชนสุขภาพดีมีสุข"


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วม Kick Off “โครงการนำร่องส่งเสริมชุมชนสุขภาพดีมีสุข” นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต (ที่ 3 จากขวา) น.ส.กาอองร์ซ วอลเทส์ซ-ริชาร์ด หัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าเกิดใหม่ กลุ่มบริษัทแอกซ่า (ที่ 3 จากซ้าย) นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย (ที่ 2 จากขวา) และพญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อส่งเสริมความรู้ในการรักษาสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชาชน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านประกันสุขภาพ


“โครงการนำร่องส่งเสริมชุมชนสุขภาพดีมีสุข” มุ่งหวังในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่เริ่มพัฒนาเพื่อประชาชน คือ ประกันสุขภาพแผนคุ้มครองโรคร้ายแรง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายรัฐบาล โดยได้รับการสนุนความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย และเป็นโครงการนำร่องกับลูกค้าที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับพันธสัญญาของแบรนด์ใหม่ของบริษัท “Know You Can” โดยสนับสนุนความเชื่อมั่นในตัวเอง และมุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228