• Chatchai

KTAM จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจการแพทย์-อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย หรือ KTAM จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และดูแลสุขภาพ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั่วโลก” ในมุมมองของ Invesco Asset Management ให้กับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยมีนายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) และนายเสรี ระบิลทศพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนในการต้อนรับ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook