• Chatchai

บลจ. กรุงไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมมูลค่า 2.5 แสนบาทนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นตัว แทนบริษัทส่งพลังใจ...สู้ภัย Covid-19 สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากผ้า จำนวน 2,000 รายการ หน้ากาก Face Shield จำนวน 5,000 รายการ และ กล่องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ อีก 300 รายการ เป็นมูลค่ารวม 250,000 บาท โดยส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล 15 แห่งทั่วประเทศ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook