• Chatchai

ธนาคารกรุงไทย แจ้ง "เปิด" ให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลจากที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆได้ประกาศเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2363 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าบางแห่งธนาคารจึงงดให้บริการสำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ปิดพื้นที่ในกรุงเทพฯ จำนวน 7 สาขา และที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 สาขา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.