กรุงไทยปลื้มยอดใช้จ่ายชิม ช้อป ใช้ ทะลุ 1.1 หมื่นล้าน

KTB ปลื้มยอดใช้จ่ายชิม ช้อป ใช้ ทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 1 กว่า 1 หมื่นล้านบาท เดินหน้ากระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 พร้อมนำร่อง 3 จังหวัด กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี

  นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB )เปิดเผยว่า ยอดการใช้จ่ายภาพรวมของทั้งประเทศผ่านแอปเป๋าตัง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,727.40 ล้านบาท ใช้จ่ายผ่าน G -Wallet1 จำนวน 10,992 ล้านบาท และ G-Wallet 2 จำนวน 735 ล้านบาท แบ่งเป็นร้านค้าประเภทชิม 13.21% ร้านค้าประเภทช้อป 59.10% ร้านค้าประเภทใช้ 1.27% และ ร้านค้าทั่วไป 26.42%

  ส่วนวิธีการชำระเงินเพื่อรับสิทธิเงินคืน เข้าแอปเป๋าตัง เพียงกดที่เมนูใช้สิทธิรับเงินคืน 15-20% และ เลือกใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน หลังได้ QR Code ให้ร้านค้าใช้แอปถุงเงินสแกน ผู้รับสิทธิตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ และ กดยืนยันการชำระเงิน ในส่วนการรับเงินคืนจะคืนมี 2 รอบ รอบแรกสำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 62 จะได้รับเงินคืนภายในกลางเดือนธันวาคม 62 และ รอบที่ 2 การใช้จ่ายในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 62 จะได้รับเงินคืนภายในกลางเดือนมกราคม 63 และ ลูกค้าสามารถโอนเงินคืนจากโครงการชิมช้อปใช้เข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าได้  สำหรับ แอปพลิเคชั่นถุงเงินและเป๋าตัง มีขั้นตอนการเติมเงินง่าย ไม่ซับซ้อน และ สะดวกรวดเร็ว ผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอปของทุกธนาคาร หรือ เติมเงินผ่านตู้ ATM ของ 5 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย KTB ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY ด้วยบัตร ATM เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 ในร้านค้าที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดในทะเบียนบ้านจะได้รับสิทธิเงินคืนยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท รับเงินคืน 15% และ ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินคืน 20% รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท

  ปัจจุบันร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 มีจำนวนกว่า 173,000 ร้านค้า ทั้งเครือโรงแรมเซ็นทารา ใบหยก แอคคอร์ ดุสิต ชาเทรียม ไฮแอท ไอเอชจี แมริออท ทีทีซี และ โรงแรมรีสอร์ตอื่นๆ ทั่วประเทศประมาณ 4,600 แห่ง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับสิทธิเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ มากยิ่งขึ้น และ มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 62 มียอดการใช้จ่ายกว่า 735 ล้านบาท

  ล่าสุดธนาคารได้ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ในจังหวัดกาญจนบุรี มีร้านค้าที่ร่วมโครงการ ประมาณ 1,683 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านชิม 695 ร้านค้า ร้านช้อป 485 ร้านค้า ร้านใช้ 156 ร้านค้า และ ร้านค้าทั่วไป 347 ร้านค้า มียอดการใช้จ่ายรวม ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 62 กว่า147 ล้านบาท และมียอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ 5% ผู้รับสิทธิที่มาใช้จ่ายในจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนประมาณ 135,000 คน โดย 5 อันดับแรกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

  ส่วนร้านค้าในโครงการ ชิม ช้อป ใช้ พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี และ สุพรรณบุรี ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมประมาณ 4 พันร้านค้า และ มียอดใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 423 ล้านบาท โดยเป็นการใช้กระเป๋าแรก 390 ล้านบาท และ กระเป๋าสองอยู่ที่ 30 ล้านบาท คิดเป็น 7% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดใน 3 จังหวัด โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีการใช้กระเป๋าสอง 8.3% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด 147 ล้านบาท , จังหวัดราชบุรี มีการใช้กระเป๋าสอง 47.9 ล้านบาท คิดเป็น 5% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด และจังหวัดสุพรรณบุรี มีการใช้กระเป๋าสอง 127.9 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่ร้านค้าในตลาดสะพานข้ามแม่น้ำแควที่เข้าร่วมชิม ช็อป ใช้ มีอยู่ 179 ร้านค้า แบ่งเป็นชิม 76 ร้านค้า คิดเป็น 42% ช็อป 66 ร้านค้า คิดเป็น 37% ใช้ 26 ร้านค้า คิดเป็น 15% และ ร้านค้าทั่วไป 11 ร้านค้า คิดเป็น 6%

  นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดโดยมีการปล่อยสินเชื่อประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และ 70% เป็นกลุ่มเกษตร เช่น อ้อย และ ข้าว กลุ่มอาหารแปรรูป พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านโครงการประสานพลังประชารัฐใน 3 ด้าน ได้แก่ การให้ความรู้ การหาตลาดใหม่ และ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

  "มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ มีเป้าหมายให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ นำเงินไปใช้จ่ายในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เงินหมุนเวียนลงไปสู่ชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และ เป็นการสร้างความเข้าใจตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ให้ประชาชนในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบาย Thailand 4.0"นายผยง กล่าว

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook