• WPT Team

บัตรเดบิตกรุงไทยโฮมพลัส คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน
นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย (กลาง) ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงไทยพานิชประกันภัย (ซ้าย) นายภวัต กฤษฤานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กร มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย (ขวา) ร่วมเปิดตัวบัตรเดบิตกรุงไทยโฮมพลัส บัตรแรกและบัตรเดียวในประเทศที่คุ้มครองทรัพย์สินในบ้านจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน คุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มความสะดวกในการช้อปปิ้งกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Mastercard ทั่วโลก สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228