กรุงไทยเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคมนี้
ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้นายจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ  3 สัญชาติ ได้แก่  เมียนมา  ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ  ตู้ ATM และ ส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล ยังสามารถชำระผ่าน Krungthai Corporate Online  ได้อีกด้วย


ทั้งนี้  การชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร  นายจ้างเพียงยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ e-Service ของกรมการจัดหางาน หลังได้รับอนุญาตแล้ว นำใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าเงินหลักประกันยื่นชำระผ่านช่องทางที่สะดวกได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม  2563

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook