• WPT Team

กรุงไทยผนึก บสย. ส่ง 10 สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% วงเงิน 5หมื่นล้านกรุงไทย จับมือ บสย. ลงพื้นที่เยาวราช 1 ในยุทธศาสตร์ย่านธุรกิจ ลุยแคมเปญ “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” ส่งสินเชื่อช่วย SME ชูดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ฟรีค่าธรรมเนียม บสย.ค้ำประกัน 4 ปีแรก วงเงินปล่อยกู้ 5 หมื่นล้านบาท ยี่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง โดยได้จัดแคมเปญ “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” ประกอบด้วย สินเชื่อ SME 10 ประเภท อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี และสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ 1 ประเภท วงเงินปล่อยกู้รวม 50,000 ล้านบาท พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมประกันสินเชื่อกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 4 ปีแรก โดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


สำหรับสินเชื่อกรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบ ในการยื่นขอสินเชื่อ ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินกู้ระยะยาว คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 4 % ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4 % ต่อปี ใน 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินนอกจากนี้ สินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ใน 2 ปีแรก สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี และวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน สินเชื่อรักกันยาวๆ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือการขยายกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 % ในปีแรก และปีต่อไปอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR -0.5% วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด10 ปี ปลอดต้น 12 เดือน และพิเศษสำหรับอาคารพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี และ สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษ สำหรับกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ภาครัฐ ในเงื่อนไขพิเศษ ทั้งหนังสือค้ำประกันทันใจ (Krungthai Quick L/G) ประเภทยื่นซองประกวดราคาและค้ำประกันสัญญา สามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วัน ให้วงเงินค้ำประกันสูงสุด 10 ล้านบาท


นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสินเชื่อที่ครอบคลุมธุรกิจSME เพื่อรองรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อการบริโภค และทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร เงินกู้ระยะยาว ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ปล่อยกู้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด10 ปี สินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากร อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 4% ต่อปี วงเงินสูงสุด3 เท่าของหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด7 ปี สินเชื่อบัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยปีแรก เริ่มต้น 4% สามารถกู้ได้สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อRobotic and Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ในปีแรก และปีต่อปิอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR -0.5% วงเงินปล่อยกู้สูงสุด 80% ของเงินลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจ10 S-Curve อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ในปีแรก


สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S –Curve อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็น Supply Chain ปล่อยกู้ วงเงินสูงสุด3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี และสินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน วงเงินสูงสุด3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โดยสินเชื่อดังกล่าวนี้ อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 4% และปีต่อไป MLR + 0.5%


นอกจากวงเงินกู้ระยะยาวที่ธนาคารสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME นำเงินไปปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงขยายธุรกิจ ธนาคารยังเตรียมสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วย


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อ แต่ขาดหลักประกัน ให้สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ลดการกู้หนี้นอกระบบและช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยกำหนดวงเงินค้ำประกัน ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย คาดว่าจะก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2.25 แสนล้านบาท และเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 6.87 แสนล้านบาท


ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง บสย. และธนาคารกรุงไทย ภายใต้แคมเปญชุดใหญ่ “ กรุงไทย SMEs เคียงข้างธุรกิจคุณ” เกิดขึ้นเพื่อเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก และธนาคารกรุงไทยช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมต่อให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียมสูงถึง 4 ปี นับว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการทั้งรายเก่าที่ต้องฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงนี้ และเหมาะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ธุรกิจยังอยู่ในระยะเริ่มต้น


ทั้งนี้ ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยและ บสย. ได้เข้าเยี่ยมชมธุรกิจโรงแรม ตั๊ก หลัก เกี๊ย บูทีค โฮเทล ซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME โดยนายวิชัย อริยรัชโตภาส และครอบครัว บริหารโดยลูกสาว 4 คน เจ้าของธุรกิจโรงแรมและโฮสเทลกว่า 4 แห่งในย่านเยาวราช-ตลาดน้อย กล่าวว่า การบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการ SME เป็นสิ่งสำคัญ การที่มีแคมเปญ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% จะทำให้การดูแลต้นทุนธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ประกอบกับ รอบนี้มี บสย. เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพิ่ม ทำให้ SME ที่มีหลักประกันน้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น นับว่าเป็นนโยบายที่ดีที่จะช่วย SME ไทย โดยที่ผ่านมาใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากมีการให้คำแนะนำและดูแลใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงรู้สึกประทับใจ โดยคาดว่าเร็วๆ นี้มีแผนขยายโรงแรมแห่งที่ 5 ต่อไป+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook